Privacyverklaring hulpmetengels-denbosch.com

24 mei 2018


Je privacy is voor hulpmetengels-denbosch.com van groot belang. Ik houd mij dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat ik ze altijd netjes gebruik. In deze privacyverklaring leg ik uit wat ik bij hulpmetengels-denbosch.com allemaal doe met informatie die ik over jou te weten kom.


Als je vragen hebt, of wilt weten wat ik precies van je bijhoud, neem dan contact op met hulpmetengels-denbosch.com


Contactformulier (e-mail)
Met het contactformulier kun je vragen stellen of aanvragen doen.
Hiervoor gebruik ik je naw-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze heb ik nodig om contact met je op te nemen. Ik bewaar deze informatie naargelang de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.


Cookies
De website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestanden die informatie kunnen opslaan op je computer, telefoon of tablet. Met functionele cookies zorg ik ervoor dat de website goed en functioneel werkt. Met tracking cookies kan ook het surfgedrag gemeten en vastgelegd worden.


De website maakt gebruik van zowel functionele als tracking cookies.
Wanneer je de website voor het eerst bezoekt, tonen wij een cookiemelding met uitleg over de cookies. Hierbij word je gevraagd om akkoord voor het gebruik van deze cookies. In de cookieverklaring wordt getoond welke cookies er met welk doel gebruik wordt. Het is mogelijk om een afzonderlijke toestemming per cookie-categorie door te geven, maak hiervoor gebruik van de betreffende check-box.


Met andere bedrijven die cookies plaatsen zijn afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch heb ik geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.


Wil je deze cookies niet meer ontvangen op onze website? Wijzig dan je cookie-voorkeur bij de cookieverklaring.


Google Analytics
Ik maak gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Ik heb het "Data Processing Amendment"  van Google getekend. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Verder laat ik Google de IP-adressen anonimiseren. Je geeft hiervoor toestemming door middel van de Cookiemelder.


Word je Klant  
Wanneer je klant wordt, gebruik ik je persoonsgegevens om je goed van dienst te kunnen zijn. Hiervoor gebruik ik je naw-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze hebben ik nodig vanwege het contract die ik met je sluit. Ik bewaar deze informatie tot twee jaar nadat je bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).


Promotie
Het kan voorkomen dat ik je reclame stuur over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Als dit gebeurt, dan doe ik dat per e-mail, via social media en soms via de post of per telefoon. Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze promotie. In elke brief staat hoe dat moet. Elke e-mail bevat een afmeld-link. Je kunt me blokkeren of de afmeld-optie gebruiken. Je kunt dit tevens aangeven als je wordt gebeld.


Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere bedrijven, instellingen of instanties, tenzij dat nodig is voor de dienst die je afneemt of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat ik bij een vermoeden van fraude aangifte mag doen bij de politie.


Met bepaalde bedrijven wordt samengewerkt. Deze partners kunnen dus je persoonsgegevens krijgen. Zij zorgen ervoor dat advertenties zo veel mogelijk interessante of leuke aanbiedingen bevatten. Dit is nodig om je de diensten te leveren die je hebt gekocht. Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie. Er zijn strikte afspraken met hen gemaakt en zij moeten de Europese privacywet naleven. Er wordt dan altijd eerst je toestemming gevraagd voordat zij je gegevens krijgen.


In de website zijn Youtube video’s en een Interactief Google Maps-kaartje opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten, na goedkeuring, je persoonsgegevens.


Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor mij van groot belang. Om je privacy te beschermen, worde de volgende maatregelen genomen:

  • Ik maak gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en de website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert
  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
  • Ik neem fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer mijn dienst of bedrijfsvoering wijzigt, moet ik natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Ik zal mijn best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.


Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens ik van je heb, kun je altijd contact met mij opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.


Je hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens ik heb en wat ik daarmee doe
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die ik heb
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat ik zeker weet dat ik geen gegevens van de verkeerde persoon aanpas of verwijder.


Klacht indienen
Als je vindt dat ik je niet op de juiste manier help, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegevens
hulpmetengels-denbosch.com
Biezenakker 14,
5236WV ‘s-Hertogenbosch  
mbrabers@planet.nl   
06-30881261

Cookieverklaring

Monika Brabers

Mijn naam is Monika Brabers. Ik ben werkzaam als eerste graad docent met 20 jaar ervaring in het lesgeven. 


Gratis en vrijblijvende kennismakingsles

De manier om te kijken of een training van Hulp met Engels bij je past, is door het volgen van een gratis les Engels. Hier kun jij gratis en vrijblijvend kennis maken met mij en mijn werkwijze.


Gratis kennismakingsles